Son Kem Lì Rosmake Matte

01 - RUBY (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 245,000 ₫

02 - DORI (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 245,000 ₫

03 - CAMA (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 245,000 ₫

04 - HORA (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 245,000 ₫

05 - HONU (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 245,000 ₫

06 - SAHA (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 245,000 ₫

07 - CACHO (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 245,000 ₫

08 - CADO (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 245,000 ₫

Son Sáp Perfect Week Lipstick

M04 - Thursday (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 330,000 ₫

M03 - Wednesday (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 330,000 ₫

M02 - Tuesday (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 330,000 ₫

S01 - Monday (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 330,000 ₫

M05 - Friday (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 330,000 ₫

M06 - Saturday (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 330,000 ₫

M107 - Sunday (MUA 1 TẶNG 1)

195,000 ₫ 330,000 ₫

Set 3 son Perfect Week Lipstick

295,000 ₫ 495,000 ₫

Tin tức

Đánh Giá Khách Hàng

Video

top
gio hang